1957yılında Ağaçlı olarak belediyesi kurulmuş, Aksaray'ın il olmasında sonra1991yılında da Ağaçlı olan adı Gülağaç olarak değiştirilerek ilçe haline getirilmiştir.
Gülağaç ilçesinin tarihini ortaya koyan ayrıntılı bir çalışma bulunmamakla birlikte, bugüne kadar elde edilen arkeolojik bilgiler ışığında, bazı bulgular ortaya konmuştur. İlçemize bağlı Gülpınar, Demirci ve Saratlı kasabaları ile Kızılkaya (Aşıklıhöyük) ve Çatalsu (Güvercin kayası) köylerindeki kazılardan çıkarılan ve civarında bulunan kalıntılar ilçemiz tarihinin MÖ 10000 yıla kadar uzandığını göstermektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Aksaray, vilayet iken ve Aksarayın daha sonra ilçe olduğu dönemde Gülağaç, buraya bağlı bir köy durumunda idi. 1957 yılında belde olan ilçemizin o zamanki adı AĞAÇLI'dır. Aksaray 15/06/1989 tarih ve 3578 sayılı yasa ile il olunca Ağaçlı beldesi de aynı tarihte ilçe olan Güzelyurt'a bağlanmıştır. Gülağaç, 09/05/1990 tarih ve 3644 sayılı yasa ile, merkezi Ağaçlı kasabası olmak üzere ilçe statüsüne kavuşmuştur. Gülağaçın 3 kasaba ve 8 köyü var iken 1996 yılında Niğde ilinden ayrılıp ilçemize bağlanan Sofular ve Bekarlar kasabaları ile mülki idareye esas olan son sınırlarına kavuşmuştur. Halen, ilçemize bağlı 5 kasaba ve 8 köy mevcuttur. Doğusunda Nevşehir iline bağlı Derinkuyu ilçesi; batısında Aksaray merkez ilçe; kuzeyinde Ortaköy ilçesi ve güneyinde Güzelyurt ilçesi bulunmaktadır.
 

Nüfusu: 19.408
Rakımı 1.170
Yüz Ölçümü 5291 km2'dir.
Coğrafi Bölge İç Anadolu
İli Aksaray
İklimi Karasal iklim
Bitki Örtüsü Bozkır
Akarsu Mamasın barajına dökülen Karasu çayı
Göl Kaya Gölü, Narlı Göl
Dağ İlçe sınırlarındaki tek yükselti Nenezi tepesidir.