“Ankara-Niğde Otoyolu İnşaatı Esnasında Kullanılacak Muhtelif Malzeme Ocakları ve Yardımcı Tesisleri ( Kırma-Eleme Tesisi, Hazır Beton Santrali, Asfalt Plent Tesisi, Plent Miks Tesisi, Mekanik Plent Tesisi)" projesine ilişkin ÇED Yönetmeliği'nin 9.maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 06/03/2019 Çarşamba  günü saat 15:30 da Yunus Emre Kültür Merkezi Ortaköy/ Aksaray adresinde Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenecektir.
 
İlgililere saygıyla duyurulur.