KOP kapsamındaki illerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek materyalinin desteklenmesine ilişkin 2018 yılı Uygulama Rehberi yayımlanmıştır.

Proje kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yeni ahır ve ağıl yapımına, mevcut ağıl ve ahırların tadilatına %50 hibe desteği verilecektir.

Destek müracaatı için aranacak şartlar nelerdir?

 1. İşletme sahipleri işletme tescil belgesine sahip olacaklar ve işletmeleri, TÜRKVET sistemine müracaat tarihinden en az 1 yıl önce kaydedilmiş olacaktır.
 2. Büyükbaş hayvancılık işletmeleri en az 10, en fazla 49 adet anaç sığır sahibi olacaklardır. Küçükbaş hayvancılık işletmeleri ise en az 100 en fazla 200 adet anaç koyun ve keçi sahibi olacaklardır.
 3. Yeni ahır ve ağıl veya mevcut ahır ve ağılını tadilat yaptırmak isteyen işletme sahiplerinin ahır ve ağıl yaptıracağı yerler tapulu malları olmalı ve inşaat için yetkili mercilerden gerekli izin ve ruhsatları almış olmalıdır.
 4. Aynı amaçlı düşük faizli kredi veya hibe desteği kullanmamış olmalıdır.

   Müracaat nereye ve ne zaman yapılacaktır?

  Ahır–ağıl inşaatları ile inşaat tadilatı hibe desteği için sadece İl Müdürlüğüne 31 Ocak 2018 gününe kadar başvuru yapılabilecektir.

   
  Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

  Tel: 217 22 07 (dâhili 110) 
          Devamı için http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler